Wystąpienie o wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego odbywa się w następującej kolejności:

  1. Wypełniamy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej – sieci kanalizacyjnej. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy pokój 205 lub pobrać z załacznika. Do wniosku wymagane są dwa załączniki mapę do celów projektowych i akt prawny uprawniający do władania nieruchomością.
  2. Urząd Gminy wydaje warunki techniczne wykonania przyłącza (pokój 205)
  3. Zlecamy zaprojektowanie przyłącza projektantowi posiadającemu uprawnienia, potrzebne będą otrzymane z Urzędu Gminy warunki techniczne oraz mapa do celów projektowych.
  4. Gotowy projekt składamy do Urzędu Gminy (pokój 207), gdzie zostaje wydana zgoda (lub odmowa) na wykonanie przyłącza.
  5. Budowa przyłącza realizowana jest przez wyspecjalizowaną firmę – zatrudnia ją petent.
  6. Po wykonaniu przyłącza należy ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy (pokój 207)
  7. Wykonaną przez geodetę inwentaryzację powykonawczą zabudowanych urządzeń, dostarczamy do Urzędu Gminy (pokój 207) w terminie 60 dni od daty wykonania przyłącza.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub akt własności ziemi)
  2. Mapa do celów projektowych wykonana przez geodetę

OPŁATY:

Brak opłat skarbowych.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: 

Urząd Gminy Kłomnice, referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - pokój 201

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

TERMIN ODPOWIEDZI: Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

TRYB ODWOŁAWCZY: Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Kłomnice

  

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.doc)Wniosek [wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ] 28 kB
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.pdf)Wniosek [wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ] 111 kB
Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.doc)Wniosek[wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ]28 kB
Pobierz plik (Wniosek - warunki techniczne.pdf)Wniosek[wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej ]111 kB

Ostatnie aktualnosći