Menu

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. 

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Kłomnice do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach dotyczącego dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu, Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości informacje o możliwości składania wniosków dotyczących wykonania prac polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Słowa kluczowe:
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu