Ogłoszenie Wójta Gminy Kłomnice o Naborze Deklaracji Udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji na Terenie Gminy Kłomnice na lata 2017-2020- nabór na rok 2020.

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza w dniach 04.02.2019-15.02.2019 nabór wniosków na dofinansowanie kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Kłomnice w ramach wdrożenia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kłomnice".

Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.