Menu

Dla mieszkańca

Wiadomości dla mieszkańców

Wójt Gminy Kłomnice informuje o wyniku przeprowadzonych przetargów nieograniczonych

17-01-2022 Komunikaty

na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Zawadzie oraz Garnku oraz o wyniku I pisemnego przetargu ofert na dzierżawę nieruchomości w Witkowicach oraz Konarach

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectw…

13-01-2022 Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2022 roku Więcej informacji pod linkiem https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=737&x=69&y=125&z=&n_id=7414    

Czytaj więcej

Ogłoszenie konkursu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

10-01-2022 Komunikaty

Uprzejmie infromuje, że Wójt Gminy Kłomnice ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku. Więcej informacji pod linkiem https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=737&x=69&y=125&z=&n_id=7411    

Czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodow…

10-01-2022 Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2022 Więcej informacji pod linkiem https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=737&x=69&y=125&z=&n_id=7412

Czytaj więcej

SKŁADANIE WNIOSKÓW NA ZADANIE Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU

04-01-2022 Odbiór odpadów komunalnych

Wójt Gminy Kłomnice informuje zainteresowanych mieszkańców

Czytaj więcej

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" ogłasza nabory na zakładanie firm

03-01-2022 Komunikaty

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" ogłasza nabory wniosków na zakładanie firm:

Czytaj więcej

NOWE ROZKŁADY JAZDY POWIATOWEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

30-12-2021 Komunikaty

Informujemy, że wsłuchując się w głos pasażerów Powiatowej Komunikacji Autobusowej

Czytaj więcej

Z okazji nadchodzących Świąt

22-12-2021 Wiadomości

Z okazji nadchodzących Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.

Czytaj więcej

Transport publiczny

21-12-2021 Wiadomości

Transport publiczny

Wójt Gminy Kłomnice wychodząc naprzeciw potrzeb mieszkańców

Czytaj więcej

Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych- wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Ostatecznych

17-12-2021 Komunikaty

Informacja w sprawie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych   dotyczy nowego obowiązku rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń do KRS do 31 stycznia 2022 r.   Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wprowadziła istotne zmiany w zakresie Centralnego Rejestru Beneficjentów...

Czytaj więcej

Zapowiedzi

Utraciłeś dokumenty? - Zastrzeż je w banku!
System Zastrzegania Kart
Pomóż Zuzi
Pomóż Zuzi
Nastąpi przejęcie obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy 998 przez centra powiadamiania ratunkowego
Warsztaty
Punkt Psychologiczny
Walka z koronawirusem
Uwaga!
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu