Gmina Kłomnice, będąca organem prowadzącym dla naszych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom 

w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w okresie od dnia 29 czerwca do dnia 21 sierpnia 2020 roku organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych.

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach!

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach brała udział w

  1. edycji konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.. Konkurs  „Zielona Pracownia_Projekt’2019”  skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego. 

Przedmiotem Konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2019” jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Celem konkursu „Zielona Pracownia’2019” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia ekopracowni. Na konkurs Zielona pracownia_projekt'2019 wpłynęły 184 zgłoszenia. Laureatami zostało 61 szkół w tym nasza. Nagroda to 7415,22 zł. W drugim konkursie Zielona Pracownia 2019 uzyskaliśmy dotację na realizację naszego projektu pracowni ,, Eko-sfera”  w wysokości 29659,14 zł.  W sumie na utworzenie nowoczesnej pracowni przyrodniczo-geograficznej pozyskaliśmy 37.074,36 zł.

Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Woszczyna. Planowane otwarcie pracowni przewidziane jest na wrzesień 2019 roku.

Projekt ,, Poszukiwacze magicznych drzew” złożony w konkursie ,, Fabryka pomysłów”  został wybrany przez Radę Programową Fundacji CEMEX ,, Budujemy Przyszłość” do realizacji i otrzyma grant finansowy w wysokości 7720,85 zł. Koordynatorem projektu jest Pani Małgorzata Woszczyna. Już od 10 lat Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” poprzez konkurs „Fabryka Pomysłów” wspiera organizacje pozarządowe i szkoły w realizowaniu projektów społecznych w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową. Tegoroczne „jubileuszowe” granty konkursowe zostały przyznane 18 organizacjom pozarządowym i instytucjom edukacyjnym.O dotacje w wysokości 4 lub 8 tysięcy złotych mogły ubiegać się organizacje realizujące projekty zlokalizowane w miastach i gminach, w których CEMEX prowadzi działalność. Tegoroczny nabór trwał od 4 lutego do 1 marca. Wnioski, które w tym czasie wpłynęły, zostały poddane kilkuetapowemu procesowi oceny. Wszystkie zostały zweryfikowane merytorycznie i formalnie przez ekspertów zewnętrznych. Wyselekcjonowane w ten sposób projekty zostały następnie szczegółowo ocenione przez członków Rady Fundacji. Podsumowaniem całej procedury jest przyznanie dofinansowania 18 najlepszym projektom z 12 miejscowości.

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w okresie od dnia 2 lipca do dnia 24 sierpnia 2018 roku organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych. Rodzice dzieci uczęszczających do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, zainteresowani skorzystaniem z oferty wakacyjnej, proszeni są o zgłaszanie faktu u Dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko, w terminie do dnia 20 czerwca.