Sport

Wiadomości z zakresu sportu i rekreacji

Gminne Kluby sportowe

Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

ul. Częstochowska 3,
42-270 Kłomnice

Ludowy Klub Sportowy „ORKAN” Rzerzęczyce
Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie