Wydawanie wypisu i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania

OGÓLNY OPIS SPRAWY/ZADANIA:

Wydawanie wypisu i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice

KOGO DOTYCZY:

Z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu może wystąpić każdy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. numer ewidencyjny działki wraz z obrębem geodezyjny

OPŁATY:

 Opłata skarbowa:

 • od wypisu:
  1. do 5 stron - 30 zł
  2. powyżej 5 stron - 50 zł
 • od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
  2. nie więcej niż - 200 zł

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU: Urząd Gminy Kłomnice, Referat gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska (pokój nr  210).

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: Referat gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Wydanie wypis i wyrysu następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

 • art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 503, z późn.zm.)

 

Załączniki:
Pobierz plik (druk - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.doc)Druk [Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu] 35 kB
Pobierz plik (druk - wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.pdf)Druk [Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu] 65 kB
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek_wypis_plan.doc)wniosek[wniosek o wydanie wypisu i wyrysu]27 kB
Pobierz plik (wniosek_wypis_plan.pdf)wniosek[wniosek o wydanie wypisu i wyrysu]89 kB

Ostatnie aktualnosći

01-09-2022

Nowy rok szkolny

29-07-2022

Test syren