PESEL dla uchodźców z Ukrainy

WYMAGANE DOKUMENTY:

zdjęcie dowodowe, wypełniony wniosek (formularz zamieszczony poniżej)

 

OPŁATY:

brak

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Gminy Kłomnice – pokój nr 5, konieczne umówienie terminu wizyty pod numerem telefonu: 34 3281 122 wew. 106

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Gminy Kłomnice

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

brak

 

UWAGI:

W dniu 16 marca (środa) rozpocznie się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL. Mieszkańcy Gminy, którzy przyjmują uchodźców w swoich domach proszeni są o poinformowanie ich o obowiązku nadania numeru PESEL oraz o kontakt telefoniczny z Urzędem w celu umówienia wizyty ( tel. 34 3281 122 wew. 106)

Do wydania zaświadczenia z numerem PESEL potrzebne będzie zdjęcie dowodowe oraz wypełniony wniosek, zamieszczony poniżej (w języku ukraińskim i rosyjskim).

W toku rejestracji danych osoby i nadania numeru PESEL oraz pobrania wizerunku i odcisków palców będą rejestrowane dodatkowe dane, takie jak data wjazdu do kraju oraz w przypadku dzieci i ewentualnie osób objętych instytucją opieki/kurateli - dane osób sprawujących faktyczną pieczę. W rejestrze PESEL wprowadzony zostanie specjalny status dla obywateli Ukrainy rejestrujących się w tym trybie. Rejestracja tych danych jest bowiem niezbędna z punktu widzenia udzielania dalszych świadczeń przez organy polskiej administracji. Nadawany będzie także Profil Zaufany, który ułatwi dostęp do szeregu usług. Niestety warunkiem jest posiadanie telefonu w polskiej sieci komórkowej oraz adresu mailowego ze znakami w alfabecie łacińskim.

PLIKI DO POBRANIA:

Wniosek w j. ukraińskim

Wniosek w j. rosyjskim

 

Ostatnie aktualnosći