Ostrzeżenia

INFORMACJA DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

W dniach od 15 czerwca 2021r. do 15 lipca 2021r.

 

na terenie gminy Kłomnice odbędą się szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych, przeprowadzane indywidualnie w miejscu sprzedaży oraz audyt punktu sprzedaży.

Szkolenie przeprowadzać będzie osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie Wójta Gminy Kłomnice.