Ostrzeżenia

Ogłoszenie dla mieszkańców sołectwa Zawada

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że II rata podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie pobierana w maju br. przez sołtysa.

Wpłaty prosimy dokonywać na wskazane numery rachunków bankowych:

wpłaty z tytułu podatków:
BS Kłomnice 92 8437 0002 2015 0930 0039 0002

opłaty za gospodarowanie odpadami:
BS Kłomnice 65 8437 0002 2015 0930 0039 0003

lub w kasie Urzędu Gminy Kłomnice.