Ostrzeżenia

Zebranie Sołeckie wsi Kłomnice

Sołtys wraz z Radą Sołecką w Kłomnicach serdecznie zaprasza mieszkańców na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 17 września 2021 r. (piątek) o godzinie 18.00 (18.15 w drugim terminie) w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłomnicach.

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie z bieżącej działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 5. Informacja Wójta z bieżącej działalności gminy.
 6. Informacja Wicestarosty Powiatu Częstochowskiego z bieżącej działalności powiatu w sołectwie Kłomnice.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2022 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniosków i propozycji do budżetu Gminy Kłomnice na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do projektu „Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku” dotyczącego przebudowy DK-91.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do projektu „Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku” dotyczącego budowy obwodnicy Kłomnic na DK-91.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Sprawy bieżące i zakończenie zebrania.

Przewodniczący Rady Sołeckiej Jan Miarzyński

Sołtys Kłomnic Stanisław Matuszczak