Menu

Komunikaty

Ogłoszenie o rozwiązaniu się stowarzyszenia LFOiS

Podaje się do publicznej wiadomości, że Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków LFOiS z siedzibą w Kłomnicach w dniu 24 lutego 2017 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu się stowarzyszenia, którego likwidatorami są członkowie Zarządu Głównego.

Stowarzyszenie LFOiS prowadziło nieodpłatną działalność w oparciu o społeczną działalność swoich członków jako wolontariuszy. Stowarzyszenie nie posiadało żadnego majątku. Likwidatorzy zawiadomili Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wszczęciu likwidacji LFOiS z siedzibą w Kłomnicach.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu