Menu
Szkolenie dla NGO

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe na Szkolenie NGO w dniu 9 września 2020 godz. 16.00 w sali USC Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 20.

Plakat powszechnego Spisu Rolnego

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

Słowa kluczowe:
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu