Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Previous Next

Ulica Wschodnia w Garnku wyremontowana

W dniu 04.10.2021r. dokonano odbioru technicznego remontu ul. Wschodniej w Garnku.

Wykonano remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na długości 989 mb. Całkowity koszt zadania to kwota. 280 tys. zł.

Środki na ten cel pochodziły z budżetu gminy Kłomnice.