Nagrania sesji Rady Gminy Kłomnice

Obrady transmitowane są na żywo na stronie BIP urzędu