Stowarzyszenie „Razem na Wyżyny”

Przedstawiciele lokalnych samorządów to nie tylko aktywni członkowie LGD, ale i podmioty, które w dużej mierze korzystają z działalności stowarzyszeń. „Razem na wyżyny” obejmuje swoim zasięgiem między innymi teren gminy Kłomnice. O wpływie LGD Razem na Wyżyny na teren Gminy Kłomnice mówi Wójt Piotr Juszczyk.

Słowa kluczowe: