Ostrzeżenia

W związku z ogromnym wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz regulacjami prawnymi nakładającymi na organy administracji publicznej obowiązek ograniczenia jej zużycia, Urząd Gminy w Kłomnicach informuje o planowanym wyłączeniu w godzinach nocnych oświetlenia ulicznego.