Ostrzeżenia

Pomoc w wypełnianiu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Szanowni Państwo!

Pomoc w wypełnianiu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice w każdy czwartek w godzinach 7.30 – 10.00

w Punkcie Obsługi Interesanta (parter).

Wypełnione wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w miejscowości Zdrowa ul. Łąkowa 1, gdzie również można uzyskać pomoc w ich wypełnieniu.