Komunikaty

W dniu 01.12.2016r  do Urzędu Gminy w Kłomnicach wpłynęła oferta złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego, ul. Strażacka 18 w Kłomnicach na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Kurs podstawowy języka angielskiego (komunikatywny)".

Podatki 2016

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że z dniem 01.01.2016 r. uległy zmianie przepisy dotyczące podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Urząd Gminy Kłomnice informuje mieszkańców, posiadających zdemontowane pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planujących demontaż pokrycia dachowego w bieżącym roku, iż mogą ubiegać się o dofinansowane kosztów związanych z utylizacją azbestu.


Dofinansowanie zapewnia bezpłatny odbiór azbestu z posesji i jego utylizację, natomiast nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z dachu, jak również dopłaty do nowego pokrycia dachowego.

Mieszkańcy (właściciele nieruchomości) zainteresowani odbiorem wyrobów azbestowych w 2016 roku proszeni są o złożenie stosownego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2016r. Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest kolorowa fotografia zdemontowanego eternitu.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku a dodatkowe informacje, jak i wniosek w wersji papierowej, można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Kłomnicach - Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pok. nr 201, tel. (34)  328-11-22 wew. 119, w godzinach pracy Urzędu tj. pon.- pt. od 7.30 do 15.30, wt. do 17:0.

O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność wpływu wniosków.

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-azbest_2016.doc)Wzór wniosku dotyczący usuwania azbestu[na rok 2016]53 kB

Od 1 stycznia zmianie ulegną stawki niektórych podatków. Jedną z głównych zmian postulowanych podczas spotkań z przedsiębiorcami jest obniżka stawek podatków od środków transportowych. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat podatków lokalnych.