Komunikaty

Nabór na projekt grantowy - Inicjatywy kulturalne, edukacyjne i sportowe integrujące mieszkańców

Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" ogłasza
NABÓR 2/2017/G
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
na projekt grantowy p.t.

INICJATYWY KULTURALNE, EDUKACYJNE I SPORTOWE INTEGRUJĄCE MIESZKAŃCÓW OBSZARU LGD „RAZEM NA WYŻYNY”


w ramach przedsięwzięcia Aktywizacja i integracja lokalnych społeczności
wskazanego w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)

Termin składania wniosków: od  13 czerwca do 30 czerwca 2017 roku

Wniosek o powierzenie grantu, wypełniony i zatwierdzony w Generatorze (link:https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=528cbe9f5f83ab03&&b=c570260fb82776c15841b5224bd4facc), należy wydrukować, podpisać i w wersji papierowej wraz z załącznikami złożyć bezpośrednio, osobiście lub przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika, w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” wniosku w wersji papierowej.
Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie www.razemnawyzyny.pl

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (2 2017 G.pdf)Ogłoszenie[Ogłoszenie o naborze nr 2/2017]236 kB
Słowa kluczowe: