Komunikaty

Konsultacje społeczne dot. wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

WÓJT GMINY kŁOMNICE ogłasza konsultacje społeczne w sprawie:

projektu Uchwały Rady Gminy Kłomnice w sprawie: wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Link do dokumentu: https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=747&x=114&y=112&z=&n_id=7447

Słowa kluczowe: