Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2022 roku

Wójt Gminy Kłomnice ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w 2022 roku

Więcej informacji pod linkiem

https://www.bip.klomnice.pl/index.php?job=wiad&idg=3&id=737&x=69&y=125&z=&n_id=7414