IV Otwarty Turniej Strzelecki

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kłomnice pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w IV OTWARTYM TURNIEJU STRZELECKIM Z BRONI PNEUMATYCZNEJ im. WOJCIECHA RUSZKOWSKIEGO, który odbędzie się w niedzielę 14 maja 2017 r. w strzelnicy pneumatycznej przy Zespole Szkół w Kłomnicach, ul. Szkolna 1.