Rolnictwo

Kasa oficjalnym Partnerem Wizji Zero

Na początku bieżącego roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przystąpiła do międzynarodowej kampanii popularyzującej Wizję Zero.

Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Informujemy, że w dniach od 15 do 31 stycznia 2018 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.

Wcześniejsza emerytura rolnicza do 31 grudnia 2017 roku. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że rolnik, który do 31 grudnia 2017 r. ukończy wiek  - kobieta - 55 lat i mężczyzna  - 60 lat, będzie posiadać co najmniej 30 letni okres rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego oraz zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej, może złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę rolniczą.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), uchylające poprzednie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091).