Wiadomości oświatowe

Previous Next

24 października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach wraz z nauczycielkami: Joanną Tomaszewską – Kubik, Kariną Gonerą i Dorotą Śliwakowską odwiedzili cmentarze w Borownie i Kłomnicach. Młodzież modliła się przy mogiłach zmarłych nauczycieli naszej szkoły, bohaterów wojen i narodowych zrywów.