Wiadomości oświatowe

Previous Next

Dyrektor i grono pedagogiczne Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie stale dążą do poszerzenia oferty szkoły. Jednym z celów jest stworzenie klas integracyjnych, w których mogliby podjąć naukę uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami.

Previous Next

Styczeń to miesiąc, w którym w wielu kościołach, szkołach i innych placówkach kulturalnych odbywają się Koncerty Kolęd. Można je również obejrzeć i usłyszeć w Kościele Parafialnym p. w. Św. Marcina w Kłomnicach, ponieważ od wielu lat, corocznie odbywają się tu Koncerty Kolęd i Pastorałek w wykonaniu chóru „Wesoła Pięciolinia” z Zespołu Szkół w Kłomnicach przygotowywane przez nauczycielkę Elżbietę Twardoch.

Previous Next

Od wielu lat w kalendarz uroczystości szkolnych Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie na stałe wpisany jest Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość ta jest przygotowywana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Tak również było i w tym roku.