Menu

Pilne

Informacja dla sprzedawców napojów alkoholowych

W dniach 25-30 kwietnia 2018r. Na terenie Gminy Kłomnice odbędzie się szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych indywidualnie w miejscu sprzedaży.

Szkolenie przeprowadzać będzie Trener Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie, legitymujący się odpowiednim upoważnieniem.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu