Menu

Pilne

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych!

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE O NABORZE DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY KŁOMNICE NA LATA 2017-2020- ETAP II ROK 2018

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza w dniach 22.01.2018-09.02.2018 nabór wniosków na dofinansowanie kosztów poniesionych na modernizację źródeł ciepła budynków indywidualnych z terenu Gminy Kłomnice- Etap II" w ramach wdrożenia „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Kłomnice".

Zainteresowani mieszkańcy proszeni są o złożenie w tym terminie stosownego wniosku. Termin naboru kończy się 9 lutego 2018 roku.

Lista osób zakwalifikowanych będzie sporządzona według kolejności wpływu kompletnego wniosku do Urzędu Gminy Kłomnice.

W oparciu o złożone wnioski mieszkańców Gmina przygotuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do WFOŚiGW i otrzymaniu zapewnienia dofinansowania. Nie mogą być objęte dofinansowaniem prace wykonane przed datą podpisania umowy.

W II etapie przewiduje się wymianę 70 starych pieców na nowe ekologiczne w budynkach indywidualnych o łącznej wartości dofinansowania nie przekraczającej wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy.

Wnioski osób, które znajdą się na liście rezerwowej zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w kolejnych latach realizacji Programu.

Druk wniosku można pobrać w Urzędzie pok. 201, lub ze strony internetowej Urzędu www.klomnice.pl

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu