Ogłoszenia

„Śląskie Lokalnie 2021-2023”

Celem konkursu „Śląskie Lokalnie 2021-2023” jest wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego w realizacji oddolnych inicjatyw, poprzez rozdysponowanie kwoty 1,4 miliona złotych w trzech edycjach.
GRUPY DOCELOWE
1. Młoda organizacja pozarządowa, mająca siedzibę w województwie śląskim, która została zarejestrowana nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny przychód organizacji nie może przekraczać 30 tysięcy złotych (za poprzedni rok obrotowy).
2. Grupa nieformalna, składająca się z przynajmniej trzech osób, nieposiadających osobowości prawnej, które chcą działać na rzecz lokalnych społeczności.
3. Organizacja pozarządowa (patron) to taka organizacja, która składa i realizuje projekt w imieniu grupy nieformalnej, która nie ma takiej możliwości.
 
CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Mikroprojekty w I edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.08.2021 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2021 roku.
2. Mikroprojekty w II edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2022 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2022 roku.
3. Mikroprojekty w I edycji konkursu mogą rozpocząć się najwcześniej 01.03.2023 roku i powinny zakończyć się przed 30.11.2023 roku.
 
MIEJSCE KONKURSU
Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego.
 
WYSOKOŚĆ DOTACJI
W ramach projektu zostaną zorganizowane trzy edycje konkursu w trakcie, których zostanie rozdysponowana kwota 1,4 mln zł. Uczestnicy konkursu mogą ubiegać się o mikrograty w wysokości od 1 000 zł do 5 000 zł.
 
Więcej informacji na: 
„Śląskie Lokalnie 2021-2023”