Ogłoszenia

UWAGA TEST SYREN

W dniu  20 MAJA 2021r. w godz. 800 -1100 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenia RENEGADAE/SAREX-21.

Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego będzie emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku celem przeprowadzenia treningu systemu alarmowania  i ostrzegania, podczas którego może nastąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych (ogłoszenie i odwołanie alarmu).

W ramach treningu emitowany będzie -dźwięk modulowany trwający trzy minuty- oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty  - oznaczający odwołanie alarmu.

UWAGA TEST SYREN