Menu

Ogłoszenia

Dopłaty bezpośrednie w 2021 roku

Już od 15 marca rolnicy mogą składać wnioski o płatności bezpośrednie.

Jakie są najważniejsze zmiany w systemie wsparcia bezpośredniego w porównaniu z rokiem 2020?

Jak informuje resort rolnictwa, od kampanii 2021 r. rolnicy posiadający poniżej 10 ha gruntów ornych, we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich, w ramach deklarowanych działek rolnych, wypełniając wniosek będą (analogicznie jak obecnie, rolnicy posiadający powyżej 10 ha gruntów ornych) podawali informacje na temat poszczególnych upraw. W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności.

W roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.

w formie elektronicznej, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Aplikacja ta udostępniona jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): www.arimr.gov.pl. W Urzędzie Gminy Kłomnice uruchomiony jest punkt konsultacyjny w sprawie wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Punkt czynny jest w poniedziałek i środę w godz. 9.00-13.00

Dopłaty bezpośrednie w 2021 roku
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu