Menu

Wiadomości dotyczące gminy Kłomnice

Sprostowanie do oświadczenia

Pocztą elektroniczną do Urzędu Gminy wpłynęło pismo Pana Pawła Gąsiorskiego, z informacją, iż nie jest on właścicielem strony wklomnicach.pl, jak zostało wskazane w oświadczeniu Wójta Gminy Kłomnice dot. nieprawdziwych i niesprawdzonych informacji w zakresie rzekomego zaniechania audytu wewnętrznego w latach 2017-2019. Niniejszym precyzuje się informację zawartą w oświadczeniu z dnia 2 grudnia 2019 r., iż właścicielem witryny internetowej wklomnicach.pl  jest spółka PGMOBILE Sp. z o. o. z siedziba w Cisiach. Zgodnie z informacjami zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 604481) wspólnikiem posiadającym 99% udziałów oraz prezesem jednoosobowego zarządu jest p. Paweł Gąsiorski. Tym samym organem uprawnionym do reprezentacji spółki jest jednoosobowo p. Paweł Gąsiorski, który podejmuje samodzielnie decyzje w zakresie bieżących działań spółki oraz dysponuje jej majątkiem. W związku z powyższym w oświadczeniu niewłaściwie wskazano p. Pawła Gąsiorskiego, a nie spółkę w imieniu której działa.

W pozostałym zakresie podtrzymuje się przedmiotowe oświadczenie.

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu