Odbiór odpadów komunalnych

HARMONOGRAM wywozu odpadów na rok 2023

Urząd Gminy Kłomnice informuje Mieszkańców gminy, iż od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. usługę odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłomnice, wykonywać będzie firma FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.