Odbiór odpadów komunalnych

Ochrona Środowiska - Koszty poniesione w 2020 roku

Informacja o poniesionych kosztach w  2020r.

- Odbiór transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych:

34 560,00 zł (brutto) – na ten rok odbiór osadu zakończony.

- Wynajem przenośnych kabin toaletowych:

 10 825,86 zł (brutto)

- Badania fizykochemiczne na oczyszczalniach ścieków w Hubach, Nieznanicach i Kłomnicach:

17 239,68 zł (brutto)

- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest w 2020r                              

144,20 [Mg] z 69 posesji:

66 655,01 zł (brutto)

- odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest w 2021r

149,07 [Mg] z 85 posesji: - Obecnie wniosek w rozpatrzeniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach