Tablica

Plakat reforma edukacji

Komunikaty oświatowe

Informacja dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych…

W roku szkolnym 2021/2022 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych...

Czytaj więcej

Dyżury wakacyjne przedszkoli 2020

Gmina Kłomnice, będąca organem prowadzącym dla naszych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom  w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w okresie...

Czytaj więcej

Zielona Pracownia – pracownia przyrodniczo-geograficzna „Eko-sfera”

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach! Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Rzerzęczycach brała udział w edycji konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2019” oraz „Zielona Pracownia’2019”organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

Czytaj więcej

Wiadomości oświatowe

Więcej wiadomości

Jednostki oświatowe

Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach

Zespół szkół w Kłomnicach

ul. Szkolna 1,
42-270 Kłomnice

NIP: 949-20-65-061

34 328 10 38

zs_klomnice@o2.pl

www.klomnice.szkolnastrona.pl

dyrektor mgr Agnieszka Rataj

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach
Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Witkowicach
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Zawadzie
Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konarach
Przedszkole w Kłomnicach
Przedszkole w Rzerzęczycach
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice