Komunikaty

POSTANOWIENIE  NR  4/2017

   

Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice z dnia 06.06.2017 r.
w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Kłomnice oraz jej porządku i organizacji

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r.,poz.446 z późn. zm.)

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu