Rada Gminy

Rada Gminy Kłomnice

 Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice:

Worwąg Adam

 Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy:

Jędras Wiesława

 Członkowie Rady Gminy:
 • Jurczyk Sławomir
 • Koza Anna
 • Łapeta Jarosław  
 • Matuszczak Stanisław  
 • Milczarek Wojciech  
 • Nalewajka Małgorzata
 • Politański Sylwester
 • Rachwalik Grzegorz  
 • Szymczak Marek    
 • Szymczyk Wojciech
 • Śpiewak Andrzej
 • Wilk Andrzej  
 • Wilkoszewski Kazimierz   
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu