Dla mieszkańca

Wiadomości dla mieszkańców

Nie pal śmieci w piecu- dbaj o środowisko i czyste powietrze

15-02-2018 Ochrona Środowiska

Przypominamy mieszkańcom Gminy Kłomnice, że piec domowy nie jest przeznaczony do spalania śmieci! Spalanie śmieci w przydomowym piecu szkodzi zdrowiu i środowisku!

Czytaj więcej

10.lat KGW w Skrzydlowie!

06-02-2018 Wiadomości

10.lat KGW w Skrzydlowie!

Miło nam poinformować o pięknej ceremonii, jaka odbyła się w remizie OSP w Skrzydlowie, za sprawą Jubilatek Pań z KGW w Skrzydlowie w dniu 4 lutego 2018 r.

Czytaj więcej

Przytulmy Polskę do serca

06-02-2018 Wiadomości

Przytulmy Polskę do serca

Szkoła Podstawowa w Rzerzęczycach czci 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego Od wielu lat wychowanie patriotyczne zajmuje ważne miejce w pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach.

Czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów - luty 2018 r.

30-01-2018 Odbiór odpadów komunalnych

Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: luty 2018 r.

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Kłomnice

30-01-2018 Komunikaty

Zgodnie z Postanowieniem nr 1/2018 Przewodniczącego Rady Gminy Kłomnice zwołuje się na dzień 06.02.2018 r.  XL Sesję Rady Gminy Kłomnice oraz ustala jej porządek i organizacje.

Czytaj więcej

Wybory w Oddziale Rejonowym PZERiI w Kłomnicach

26-01-2018 Wiadomości

Wybory w Oddziale Rejonowym PZERiI w Kłomnicach

Od kwietnia 2017 roku trwa kampania sprawozdawczo - wyborcza w jednostkach organizacyjnych naszego związku. W ciągu 2017 odbyły się zebrania w Kołach i Oddziale Rejonowym w celu wyboru delegatów na Zjazd Wyborczy Oddziału Rejonowego. Wybrano 80 delegatów reprezentujących Koła i...

Czytaj więcej

Konkurs „Powietrze bez śmieci” - oddaj swój głos w konkursie

24-01-2018 Komunikaty

W związku ze zgłoszeniem się Gminy do konkursu „Powietrze bez śmieci” organizowanego przez Fundacje PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza apelujemy do mieszkańców naszej Gminy o oddawanie głosów na stronie internetowej www.powietrzebezsmieci.pl na wskazaną w zgłoszeniu lokalizację w miejscowości Nieznanice ul...

Czytaj więcej

KRUS informuje i przypomina

24-01-2018 Komunikaty

Przedstawiamy kilka ważnych informacji przekazanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Czytaj więcej

Nabór wniosków na dofinansowanie kosztów modernizacji źródeł ciepła budynków indywidualnych!

18-01-2018 Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KŁOMNICE O NABORZE DEKLARACJI UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI NA TERENIE GMINY KŁOMNICE NA LATA 2017-2020- ETAP II ROK 2018

Czytaj więcej

Możliwość składania wniosków na zadanie z zakresu usuwania azbestu

17-01-2018 Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice informuje zainteresowanych mieszkańców o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Czytaj więcej

[CIS] Zakup odzieży i obuwia roboczego dla uczestników Projektu

16-01-2018 Komunikaty

Realizując obowiązek zapewnienia odzieży roboczej dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach biorących udział w Projekcie pn. „Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach – szansą na skuteczną reintegrację społeczną i zawodową” o którym mowa w art. 14 ust 2 pkt 3...

Czytaj więcej

Nabór Kandydatów na stanowiska animatora boisk Orlik

16-01-2018 Komunikaty

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór kandydatów na stanowisko animatora boisk Orlik w kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Rzerzęczycach oraz w Nieznanicach.

Czytaj więcej

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

11-01-2018 Komunikaty

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłomnice przyjętego uchwałą Rady Gminy Kłomnice nr 124/XVII/2000 z dnia 28 września 2000r. sporządzonego w granicach administracyjnych gminy Kłomnice.

Czytaj więcej

Wszczęto postępowanie scaleniowe gruntów w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków

10-01-2018 Komunikaty

Informujemy, że Postanowieniem GN.042.2.5.2017.JD z dnia 09 stycznia 2018r Starosty Częstochowskiego zostało wszczęte postępowanie scaleniowe gruntów w obrębach ewidencyjnych Zawada, Zberezka, Śliwaków.

Czytaj więcej

Uwaga rolnicy - I tura wniosków o zwrot podatku akcyzowego

08-01-2018 Komunikaty

Przypominamy rolnikom, że w dniach od 01.02.2018 r. do 28.02.2018 r. przyjmowana jest I tura wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT, stanowiące dowód...

Czytaj więcej

Zapowiedzi

Jarmark Wielkanocny
Pokazy Sprzętu Ratowniczego
II Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej
Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Kłomnicach
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu