Odbiór odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów - lipiec 2017

Przedstawiamy informację o terminach odbioru odpadów w miesiącu: lipiec 2017 r.

Obręb Odpady zmieszane Papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
(worek niebieski) Odpady biodegradowalne
(worek brązowy)
I termin odbioru odpadów biodegradowalnych
(worek brązowy)
Szkło
Michałów Rudnicki, Witkowice, 21.07.2017 5.07.2017 14.07.2017
Chorzenice, Nieznanice, 19.07.2017 3.07.2017 19.07.2017
Adamów  (oprócz ul. Rycerska nr 19, 21, 23), 24.07.2017 5.07.2017 18.07.2017
Huby, 24.07.2017 5.07.2017 17.07.2017
Bartkowice, Michałów Kłomnicki, Kłomnice: ul. Dworska, Bartkowicka, 24.07.2017 5.07.2017 20.07.2017
Adamów ul. Rycerska nr 19, 21, 23, Rzerzęczyce: ul. Bagnista, Brzozowa, Mstowska, Ogrodowa, Polna, Słoneczna, Witkowska, Wolności, Zachodnia, 25.07.2017 5.07.2017 18.07.2017
Niwki, Przybyłów, 25.07.2017 5.07.2017 14.07.2017
Rzerzęczyce: ul. Bugaj, Kolejowa, Leśna, Skrzydlowska, Spacerowa, Stawowa, Szkolna,
26.07.2017
5.07.2017 18.07.2017
Skrzydlów, 27.07.2017 <5.07.2017 17.07.2017
Garnek,  Kuźnica,
20.07.2017
3.07.2017 20.07.2017
Chmielarze, Rzeki Małe, Rzeki Wielkie,
28.07.2017
5.07.2017 17.07.2017
Karczewice, Pacierzów,
21.07.2017
4.07.2017 21.07.2017
Konary, Lipicze, Jamrozowizna,
24.07.2017
4.07.2017 24.07.2017
Śliwaków,  Zawada,  Zberezka,
25.07.2017
5.07.2017 25.07.2017
Zdrowa, Janaszów, Kłomnice: ul. Księża, Janaszowska, Krótka, Zielona, Sądowa, Targowa, 26.07.2017 5.07.2017 26.07.2017
Pustkowie Kłomnickie, 27.07.2017 6.07.2017 27.07.2017
Kłomnice: ul. Gwiezdna, Księżycowa, Nieznanicka, Nowa, Ogrodowa, Poprzeczna, Szkolna, Zdrowska, Pocztowa, 27.07.2017 6.07.2017 27.07.2017
Kłomnice: ul. Częstochowska, Dworcowa, Kolejowa, Parkowa, Projektowana, Brzozowa, Strażacka, Wesoła,  Zachodnia, Leśna, Łąkowa, Południowa, Wrzosowa, 31.07.2017 5.07.2017 20.07.2017

 

 

Słowa kluczowe:
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu