Menu

Ostrzeżenia

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na usuwania azbestu

Wójt Gminy Kłomnice informuje zainteresowanych mieszkańców o możliwości składania wniosków o wykonanie prac polegających na odbiorze, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcy Gminy Kłomnice będą mieli możliwość bezpłatnego odbioru i unieszkodliwiania zgromadzonego odpadu. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z demontażem pokryć azbestowych oraz zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2020r. Do wniosku należy dołączyć kolorowe zdjęcie zgromadzonego na działce azbestu wraz z opisem zawierającym dokładny adres. Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kłomnice oraz w pokoju nr 201, Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kłomnicach. ( tel. 34 328 11 22 wew.147)

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek-azbest 2020r..doc)wniosek-azbest 2020r..doc[ ]53 kB
© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu