Menu

Ostrzeżenia

Apel o racjonalne gospodarowanie wodą z wodociągu!!!

W związku z występującymi upałami proszę mieszkańców gminy o racjonalne gospodarowanie wodą z wodociągu, zgodnie z przeznaczeniem i zaspokajaniem w pierwszej kolejności potrzeb socjalno-bytowych. 
Proszę, aby ograniczyć zużycie wody na cele takie jak: podlewanie trawników, ogródków przydomowych, mycie samochodów, napełnianie basenów itp.

Ponadnormatywne zużycie wody powoduje znaczne obniżenie ciśnienia wody w sieci jak również może przyczynić się do przerw w dostawie wody.

 

                                                                                   Wójt Gminy Kłomnice – Piotr Juszczyk

© 2018 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu