Pilne

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy że Powiat Częstochowski na mocy Porozumienia zawartego z Gminą Kłomnice od roku 2016 realizuje dla osób uprawnionych nieodpłatną pomoc prawną.

Pomoc ta zgodnie z  art. 9 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 2015 r. poz. 1255) przeznaczona jest dla osób uprawnionych o których mowa w art. 4 ust.1 w/w ustawy.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej jest zlokalizowany w budynku Urzędu Gminy Kłomnice ul. Strażacka 20 w pokoju 206 i czynny jest w środy w godzinach od 11:30 do 15:30 oraz czwartki od godziny 10:00 do 14:00.