Wiadomości oświatowe

Wójt Gminy Kłomnice informuje, że w związku z reformą oświaty na podstawie art. 210 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe w związku z Art. 191 ustawy wspomnianej ustawy, Rada Gminy Kłomnice uchwaliła w dniu 29 marca 2017 roku plan sieci szkół podstawowych oraz plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Kłomnice, na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu