Uniwersytet Trzeciego Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłomnicach był tematem dzisiejszego spotkania wójta Gminy Kłomnice Piotra Juszczyka z liderami środowiska kłomnickich seniorów. Podczas spotkania omówiono projekt dotyczący Uniwersytetu wspólnego autorstwa Fundacji na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice i Gminnego Ośrodka Kultury, który otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych.

Słowa kluczowe:
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu