Ogłoszenia

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kłomnice

REGULAMIN OTWARTEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

O PUCHAR WÓJTA GMINY KŁOMNICE

 1. Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach

 1. Cele imprezy:
 • możliwość bezpośredniego kontaktu sympatyków gry w szachy
 • wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności gry w szachy
 • promowanie gry w szachy jako czynnej formy spędzania wolnego czasu
 • stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa
 1. Termin i miejsce turnieju:

24 września 2017 r. w niedzielę o godz. 10.00 – Teren Rekreacyjno-Kulturalny ”Tęczowa kraina” w Kłomnicach przy ulicy Parkowej. W razie niepogody Turniej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Kłomnice, ul. Strażacka 18.

 1. System rozgrywek:
 • indywidualnie z podziałem na 2 kategorie wiekowe:

JUNIOR - do 16 lat i SENIOR - powyżej 16 lat

 • System Szwajcarski na dystansie 7 rund
 • czas partii na zawodnika wynosi 10 minut
 1. Warunki uczestnictwa:
 • w Turnieju mogą brać udział wszyscy miłośnicy gry w szachy bez ograniczeń wiekowych
 • zgłoszenia do godziny 9.45 w dniu rozpoczęcia Turnieju. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń
 • zachęcamy do wcześniejszego zgłaszania uczestników: osobiście w siedzibie Biblioteki Publicznej w Kłomnicach lub Rzerzęczycach albo telefonicznie pod numerem 668 136 149
 • udział w Turnieju jest nieodpłatny
 1. Ocena i sędziowanie:

Sędzią Turnieju będzie Grzegorz Plutecki

 1. Nagrody:
 • puchary dla najlepszych zawodników
 • medale za drugie i trzecie miejsca oraz dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 
 • każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom za udział
 1. Postanowienia końcowe:
 • szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Biblioteki Publicznej w Rzerzęczycach lub pod numerem telefonu 668 136 149
 • organizator zastrzega sobie prawo do niezbędnych zmian w regulaminie wynikających z jego potrzeb

Biorąc udział w Turnieju uczestnik wyraża zgodę na: a) utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów, b) korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem, c) przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u organizatorów.

Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Kłomnice

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu