Gospodarka komunalna

Oddaj leki do apteki!

Drogi Mieszkańcu Gminy Kłomnice, jeśli nie wiesz, co zrobić z lekami, które utraciły datę ważności, przynieś je do apteki.

Dotychczas przeterminowane leki można było oddać wyłącznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-a), znajdującego się w Kłomnicach przy
ul. Częstochowskiej 177. Jednakże od 2017 roku Gmina Kłomnice zorganizowała inny sposób odbioru od mieszkańców nieprzydatnych już lekarstw. Od teraz można je przynieść do apteki i tam wrzucić do specjalnego kosza, którego zawartość zostanie odebrana przez uprawniony do tego podmiot i zutylizowana. Pozostawienie przeterminowanych leków w aptece jest bezpłatne.

 

Na terenie naszej Gminy przeterminowane leki można oddać w następujących aptekach:

  • Apteka w Garnku, ul. Południowa 1,
  • Apteka „CORAX” w Kłomnicach, ul. Sądowa 29,
  • Punkt Apteczny „Kapsułka” w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 75,

Do pojemników ustawionych we wskazanych wyżej aptekach należy wrzucać leki w postaci:

  • drażetek,
  • kapsułek
  • tabletek,
  • maści,
  • aerozoli,
  • płynów (np. syropy, krople) etc.

Ważne jest, aby nie wyrzucać przeterminowanych leków do pojemników śmieciowych, gdyż pomimo utraty daty ważności leki składające się z wielu związków chemicznych nadal zachowują dużą aktywność biologiczną i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

W związku z tym zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania ze wskazanego sposobu pozbywania się przeterminowanych leków.

© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu