Tablica

Plakat reforma edukacji

Komunikaty oświatowe

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI 2017

Gmina Kłomnice, będąca organem prowadzącym dla naszych placówek oświatowych, uwzględniając potrzeby rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie ferii letnich informuje, że w...

Czytaj więcej

List od Minister Edukacji Narodowej do Rodziców

Szanowni Państwo,Drodzy Rodzice i Opiekunowie,zakończyliśmy pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Czytaj więcej

Dofinansowanie dla bibliotek szkolnych

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice informuje, że sześć placówek oświatowych za pośrednictwem Wójta Gminy złożyło wnioski o doposażenie bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w...

Czytaj więcej

Wiadomości oświatowe

Więcej wiadomości

Jednostki oświatowe

Szkoła Podstawowa im. G. Piramowicza w Kłomnicach

Zespół szkół w Kłomnicach

ul. Szkolna 1,
42-270 Kłomnice

NIP: 949-20-65-061

 34 328 10 38

 zs_klomnice@o2.pl

 www.zsklomnice.pl

 dyrektor mgr Barbara Kanoniak

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach
Szkoła Podstawowa im. B. Prusa w Garnku
Szkoła Podstawowa w Witkowicach
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Zawadzie
Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Konarach
Przedszkole w Kłomnicach
Przedszkole w Rzerzęczycach
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Kłomnice
© 2017 Urząd Gminy Kłomnice
Zamknij menu